Trójkąty A B C i A₁ B₁ C₁ są podobne: wierzchołkowi A odpowiada A₁, a wierzchołkowi C odpowiada C1. Oblicz skalę podobieństwa, a następnie długości boków B1 C₁ i A₁ C₁, mając dane:
a). /AB/ =6cm, /BC/=7cm, /CA/=8cm,/A₁B₁/=12cm.Proszę o rozwiązanie jak najszybciej (ważne są dla mnie wszystkie obliczenia)

daje naj!!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-02T20:14:09+01:00
AB =6cm
BC=7cm
CA=8cm
A1B1=12cm
Aby obliczyć skalę podobieństwa dzielę A1B1=12cm przez AB =6cm:
12/6 = 2
Czyli skala trójkąta ABC do A1B1C1 wynosi 1:2, bo
każdy wymiar w trójkącie A1B1C1 jest 2 razy większy od odpowiadającemu mu wymiarowi w trójkącie ABC.

Obliczam długości pozostałych boków:
B1C1 = 2 * BC = 2 * 7 = 14cm
A1C1 = 2 * AC = 2 * 8 = 16cm
Pozdrawiam :)
1 5 1