Rozwiąż równania:
a) 2x + 6= 20
b)23 + 9y = 50
c) 8y - 36 = 24
c) 8y - 36 = 24
d) -4c - 46 = -2
e) 13 + 2x =3
f) -7= 5x + 1
g) 7x-21 = 5x
h) 6y - 13 = -52
i) 4x - 4 =3
j) 3c + 2 = -70
k) 33 - 4x = 4x
l) 5 - 10x = -2x


NA RÓWNANIE !! DZIĘKI DAJE NAJ !!

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-02T20:15:40+01:00
A)2x=20-6
2x=14
x=7
b)9y=50-23
9y=27
y=3
c)8y=24+36
8y=60
y=8,5
d) -4c=-2+46
-4c=44
c=-11
e)2x=3-13
2x=-10
x=-5
f)5x=-7-1
5x=-8
x=-1,6
g)7x-5x=21
2x=21
x=10,5
h)6y=-52+13
6y=-39
y=-6,5
i)4x=3+4
4x=7
x=1,75
j)3c=-70-2
3c=-72
c=-24
k) -4x-4x=-33
-8x=-33
x=4,125
l) -10x+2x=-5
-8x=-5
x=0,625
2 2 2
2010-02-02T20:16:12+01:00
Rozwiąż równania:
a) x = 7
b) y = 3
c) y = 60/8 = 7 i 1/2
d) c = - 11
e) x = -5
f) x = - 8/5 = - 1 i 3/5
g) x = 21/2 = 10 i 1/2
h) y = - 39/6 = - 6 i 1/2
i) x = 7/4
j) c = - 68/3 = - 22 i 2/3
k) x = 33/4 = 8 i 1/4
l) x = 8/5 = 1 i 3/5

/ to kreska ułamkowa
1 1 1
2010-02-02T20:21:09+01:00
A) 2x + 6= 20
2x=14
x=7
b)23 + 9y = 50
9y=27
y=3
c) 8y - 36 = 24
8y=60
y=7,5
c) 8y - 36 = 24
8y=60
y=7,5
d) -4c - 46 = -2
-4c=44
c=-11
e) 13 + 2x =3
2x=-10
x=-5

f) -7= 5x + 1
-8=5x
x=-8/5
g) 7x-21 = 5x
2x=21
x=21/2
h) 6y - 13 = -52
6y=-39
y=-6,5
i) 4x - 4 =3
4x=7
x=7/4
j) 3c + 2 = -70
3c=-72
c=-24
k) 33 - 4x = 4x
-8x=-33
x=33/8
l) 5 - 10x = -2x
-8x=-5
x=5/8
1 5 1