Rozmieszczenie upraw analizuje?

Wskaż element który nie tworzy mapy:
A. osnowa matematyczna
B. obraz kartograficzny
C. osnowa geodezyjna
D. osnowa geometryczna

Generalizacja w geografii zonacza:
a. zmniejszenie mapy
B. stosowanie na mapie sygnatur
C. rangę, jaką mają mapy w badaniach geograficznych
D. eliminowanie przy sporządzaniu map treści mniej istostnych

Badania kartometryczne polegają na :
A. przenoszenie obrazu Ziemi na mapę
B. Pomiarach geodezyjnych
C. geodezyjnych pomiarach na mapie
D. ustaleniu sygnatur na mapie

Izolinie łączą punkty o jednakowych wartościach. Dopisz do wymienionych izolinii jaką cechę przedstawia się za ich pomocą:
A. izobata......
B. izohalina.........
C. izohipsa..........
D. izohieta...........

Kartogram jest to metoda przedstawiania na mapach natężenia jakiegoś zjawiska na określonych obszarach za pomocą:
A wykresów
B. linii
C. sygnatur
D. barw

1

Odpowiedzi

2010-02-02T21:05:55+01:00
W 1 C
w 2 D
w 3 D ale nie jestem pewien
w 4
Izobata---nie wiem
Izohalina---nie wiem
Izohipsa---linia łącząca pkt o tej samej wysokości n.p.e
Izohieta---o tej samej sumie opadów
w 5 A