Przekształć wzór:
Fw= p*V*g
V= ?
p= ?

Ciecze (np. woda, sok) i gazy (np. azot) wywierają 1.............. na ścianki naczynia i ciała w nich zanurzone.
Siłę tę nazywa się 2............., jest ona zawsze skierowana 3................... (równolegle/prostopadle) do powierzchni, na którą działa. Wielkością uzyskaną w wyniku podzielenia wartości parcia
(inaczej 4............. ............) przez pole powierzchni, na którą działa jest ........................ .
Jego jednostką jest 5............. . Można je wyrazić przez jednostki podstawowe: 1Pa=(6) ..............

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-02T22:13:14+01:00
Przekształć wzór:
Fw= p*V*g
V= ?

Fw= p*V*g / : (p*g)
V = Fw/(p*g)

p= ?

Fw= p*V*g / : (g*V)
p = Fw/(g*V)


Ciecze (np. woda, sok) i gazy (np. azot) wywierają 1.............. na ścianki naczynia i ciała w nich zanurzone.
Siłę tę nazywa się 2............., jest ona zawsze skierowana 3................... (równolegle/prostopadle) do powierzchni, na którą działa. Wielkością uzyskaną w wyniku podzielenia wartości parcia
(inaczej 4............. ............) przez pole powierzchni, na którą działa jest ........................ .
Jego jednostką jest 5............. . Można je wyrazić przez jednostki podstawowe: 1Pa=(6) ..............

1)
nacisk

2)
parciem

3)
prostopadle

4)
siły nacisku

ciśnienie

5)
paskal

6)
1 Pa = 1 N / 1 m²
2 3 2