1.Rozwiąż układy równań metodą przeciwnych współczynników :

1 .
a) { 2x+5y=7
{ 3x-5y=3

b) { x+y=2
{ x-y=0

c) {x-2y=9
{-x-3y=16


2.

a) {3x+2y=13
{2x+y=11

b) {5x+3y=0
{-x-2y=7

c) {x-3y+5
{y+3x=-5


3.

a) {2x-3y=7
{3x-5y=11

b) {5p-2r=21
{3p+5r=-6

c) {2x-3y=10
{5x+5y=0


no i tyyle.
jeśli chodzi o te przykłady,to treść zadania jest taka sama do wszystkich .. ;))
licze na dobre odpowiedzi ! : **

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-02T22:05:48+01:00
1.
a)
{ 2x+5y=7 { 2x+5y=7 / *3
{ 3x-5y=3 { 3x-5y=3 / * (-2)
5x=10 / :5 { 6x+15y=21
x=1 { -6x+10y=-6
25y=15 / : 25
y=0,6
b)
{ x+y=2 { x+y=2 / *(-1)
{ x-y=0 { x-y=0
2x=2 / :2 { -x-y=0
x=1 { x-y=0
-2y=-2
y=1
c)
{ x-2y=9 { x-2y=9 / *3
{ -x-3y=16 { -x-3y=16 / * (-2)
-5y=25 / : (-5) { 3x-6y=27
y=-5 { 2x+6y=-32
5x=-5 / :5
x=-1
2.
a)
{ 3x+2y=13 { 3x+2y=13
{ 2x-y=11 { 2x-y=11 / *2
{ 6x+4y=26 { 3x+2y=13
{ -6x+3y=-33 4x-2y=22
7y--7 / :7 7x=35
y=-1 x=5
b)
{ 5x+3y=0 { 5x+3y=0 / *2
{ -x-2y=7 / *5 { -x-2y=7 /*3
{ 5x+3y=0 { 10x+6y=0
{ -5x-10y=35 { -3x-6y=28
-7y=35 / :(-7) 7x=28 / :7
y=-5 x=3
c)
{ x-3y=5 / : (-3) { x-3=5
{ y+3x=-5 { y+3x=-5 / *3
{ -3x+9y=-15 { x-3y=5
{ y+3x=-5 { 3y+9x=-15
10y=-20 / : 10 10x=-10 / : 10
y=-2 x=-1