1)Okresl skład elementarny podanych atomów:a)glin o Z=13,A=27
b)fluor o Z=9,A=19
c)wapń o Z=20,A=40
d)brom o Z=34,A=80
2)oblicz ile neutronów i protonów posiada jądro atomu o podanym ładunku:
a)+34 i liczba maasowa 79
b))+24 i liczba masowa 52
c)+53 i liczba maasowa 127
d)+84 i liczba masowa 209
3)oblicz ile elektronow posiada podany atom :
a)zawierajacy 17 protonow w jadrze
b)zawierajacy 25 protonow w jadrze
c)o ładunku jadra (+18)
d)o Z=33
e)o Z=16
f) o A=39 i 19 protonach w jądrze.
4)zapisz konfiguracje elektronowa dla atomow podanych pierwiastko:
a)azot o Z=7
b)wapn o liczbie atomowej 20
c)siarka
d)33As.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-03T11:37:33+01:00
A)glin o Z=13,A=27
liczba protonów 13
liczba elektronów 13
liczba neutronów 14
b)fluor o Z=9,A=19
liczba protonów 9
liczba elektronów 9
liczba neutronów 10
c)wapń o Z=20,A=40
liczba protonów 20
liczba elektronów 20
liczba neutronów 20
d)brom o Z=34,A=80
liczba protonów 34
liczba elektronów 34
liczba neutronów 46

2)oblicz ile neutronów i protonów posiada jądro atomu o podanym ładunku:
a)+34 i liczba maasowa 79
liczba protonów 34
liczba neutronów 45
b))+24 i liczba masowa 52
liczba protonów 24
liczba neutronów 28
c)+53 i liczba maasowa 127
liczba protonów 53
liczba neutronów 74
d)+84 i liczba masowa 209
liczba protonów 84
liczba neutronów 125

3)oblicz ile elektronow posiada podany atom :
a)zawierajacy 17 protonow w jadrze
odp.17
b)zawierajacy 25 protonow w jadrze
odp.25
c)o ładunku jadra (+18)
odp.18
d)o Z=33
odp.33
e)o Z=16
odp.16
f) o A=39 i 19 protonach w jądrze.
odp.19

4)zapisz konfiguracje elektronowa dla atomow podanych pierwiastko:
a)azot o Z=7
K2L5 lub 1s2 2s2 2p1
b)wapn o liczbie atomowej 20
K2L8M8N2 lub 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2
c)siarka
1s2 2s2 2p6 3s2 3p4

2 4 2