Witam
Za 1h jest spr. cala grupa nic nie umie. udało nam się wyciągnąć zadanie i potrzebujemy natychmiastowej pomocy. Oto zadanie:

Naszym celem jest wypełnienie fragmentu dwuwymiarowej tablicy b[0...n, 0...n]
wartościami funkcji ile w taki sposób, że b[i,j] = ile(i,j), dla 0 ≤ j ≤ i ≤ n. Napisz funkcję z parametrami ile(i,j),, wyliczający wartości b[i,j]), dla
wszystkich 0 ≤ j ≤ i ≤ n, gdzie n jest wartością podaną przez użytkownika, 0 ≤ n ≤ 20.
Poniżej prezentujemy graficznie zależności pomiędzy wartościami w tablicy b. Strzałki
prowadzące od elementu b[5,2] pokazują, że dla obliczenia wartości b[5,2] wystarczy
wcześniej policzyć wartości b[4,1] i b[4,2]. Ta sama reguła dotyczy innych elementów
tablicy, poza kolumną 0 i przekątną, gdzie należy wpisać 1.
i\j 0 1 2 3 4 5 6
0 1
1 1 1
2 1 1
3 1 1
4 1

1
5 1
1
6 1 1

Napisz program z :
1. funkcję menu posiadającą opcje:
a. Obliczanie elementu o podanych parametrach i,j (funkcja rekurencyjna);
b. Wypełnianie tablicy gdzie n podawane jest przez użytkownika
c. Wyświetlanie tablicy
d. Koniec programu.
2. Do opcji funkcji menu powinny być zadeklarowane funkcje i procedury z odpowiednimi parametrami.

Prosimy jak najszybsza pomoc :(

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-03T20:27:33+01:00
Opera w swoim pakiecie posiada też funkcje, których nie można uzyskać w Firefoksie, nawet korzystając z rozszerzeń. Rozszerzenia Firefoksa pisane są przez inne osoby niż sama przeglądarka i nie dają takich gwarancji jakości jak sama przeglądarka. W Operze taki problem nie występuje.