Odpowiedzi

2010-02-03T12:50:35+01:00
AKTYWA-(środki gospodarcze) kontrolowane przez jednostkę gospodarczą zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych.

PASYWA- to termin księgowy oznaczający źródło pokrycia majątku przedsiębiorstwa.

APORT- wkład niepieniężny wniesiony do spółki kapitałowej na pokrycie kapitału zakładowego, w postaci wartości niematerialnych (praw) lub rzeczy. Jego wniesienie oznacza przeniesienie na spółkę wszelkich praw do przedmiotu wkładu (czyli jego własności).
2010-02-03T12:52:18+01:00
Aktywa - zasoby majątkowe o określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych.

Pasywa - źródło pokrycia majątku przedsiębiorstwa. Dzielą się według następujących kryteriów:
- zapadalności (zobowiązania długo i krótkoterminowe),
- od tego czy pozostają trwale czy przejściowo w dyspozycji przedsiębiorstwa
- od tego czy są one pochodzenia własnego czy obcego

Aport - wkład niepieniężny wniesiony do spółki kapitałowej na pokrycie kapitału zakładowego, w postaci wartości niematerialnych (praw) lub rzeczy.
2 1 2