Przydziel informacje do odpowiednich kolumn

A)Argumenty potwierdzające ,że Etruskowie byli rdzenną ludnością Italii:

B)Argumenty przedstawiające za tym ,że Etruskowie przybyli z Azji Mniejszej

C)Argumenty nierozstrzygające pochodzenia Etrusków:

1.relacje Herodota
2.wyniki badań kodu DNA pobranego od mieszkańców Toskanii
3.Dzieła sztuki etruskiej przewyższającej dokonania innych ludów italskich
4.relacja Dionizjusza z Halikarnasu
5.Różnice między jezykiem i religią Etrusków a językiem i wierzeniami innych ludów Italii
6.wyniki badań kodu DNA pobranego od bydła toskańskiego

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-03T16:21:09+01:00