Odpowiedzi

2010-02-03T15:56:38+01:00
Julia Męczenniczka - święta Kościoła katolickiego i prawosławnego, żyła najprawdopodobniej w V wieku naszej ery, a jej los jest bardziej znany z przekazów legendarnych niż historycznych. Urodziła się prawdopodobnie w 415 w Kartaginie. W latach jej dzieciństwa Kartagina została zdobyta przez Genzeryka i Julia dostała się do niewoli. Została sprzedana syryjskiemu kupcowi Euzebiuszowi. Euzebiusz początkowo próbował przekonać Julię do porzucenia swojej wiary, jednak widząc jej determinację nabrał wręcz szacunku do niej. Julia uczestniczyła w licznych podróżach swojego pana. W trakcie podróży do Galii przybyli do brzegów północnej Korsyki, w czasie gdy odbywało się pogańskie święto, w czasie którego zażądano od Julii, aby oddała cześć pogańskim bóstwom. Ta jednak odmówiła, nawet gdy zaproponowano jej życie w przypadku apostazji. Była torturowana, według niektórych przekazów obcięto jej piersi, wyrwano wszystkie włosy a wreszcie ukrzyżowano. Przekazy podkreślają, że jej pan usiłował jej bronić, jednakże podano mu alkohol i następnie wykorzystano fakt jego upojenia alkoholowego. Wydarzenia te miały prawdopodobnie miejsce między 429-455.

Inną wersja mówi, że została zabita w Kartaginie przez Maurów w VI w. lub VII w., a jej ciało zostało później przewiezione na Korsykę.

Mnisi z Gorgony chronili jej relikwie, a w 762 lub 768 Dezyderiusz przeniósł je do Brescii. Około 763 papież Paweł I konsekrował kościół w którym umieszczono relikwie św.Julii, a miejsce stało się popularnym miejscem pielgrzymowania w Średniowieczu.

O życiu świętej Anny, matki Maryi i babci Jezusa Chrystusa nie znajdziemy żadnych informacji w księgach Nowego Testamentu. Ewangelie kanoniczne milczą na jej temat. Jedyne informacje dotyczące życia świętej Anny pojawiają się w pismach apokryficznych, pochodzących z początków chrześcijaństwa. Apokryfy nie należą do ksiąg natchnionych, ale w swojej treści oprócz opisów legendarnych i baśniowych, zawierają informacje prawdziwe, przekazywane przez Tradycję Kościoła. Najwięcej wiadomości o matce Maryi znajdziemy w Protoewangelii Jakuba i Ewangelii Pseudo-Mateusza.
1 1 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-03T16:00:12+01:00
Św. Anna była matką Najświętszej Maryi Panny.Podobno św. Anna pochodziła z Betlejem, została matką w późnym wieku, kiedy to modlitwami uprosiła sobie macierzyństwo, a Maryję, gdy miała 3 lata, oddano na wychowanie do świątyni.Imię Anna pochodzi z hebrajskiego hanna, co znaczy "łaska".Jako Patronka i opiekunka matek pomaga więc w dobrym wychowaniu dzieci. Z jej życia chciałabym naśladować wychowanie dzieci na madre, opiekuńcze istoty.
Julia
Święta Julia Billiart urodziła się w 1751r. we Francji.W czasie Rewolucji Francuskiej Julia zdecydowanie opowiedziała się przeciwko terrorowi jakobinów, walczyła z nienawiścią i modliła się o pokój.Chciałabym tak jak ona, aby na świecie panował pokój. A także chce naśladować ją, ponieważ ona nie poddała się paraliżowi i żyła, ponieważ po 20 latach wymodliła sobie zdrowie
1 5 1