Odpowiedzi

2010-02-03T16:37:56+01:00
Życie w dużych miastach jest bardzo wygodne i niesie ze sobą dużo korzyści, jednakże ich mieszkańcy mają równie wiele problemów. Tymi problemami są: zapewnienie mieszkań i socjalnych budynków, transport miejski i jego skutki, ogrzewanie mieszkań, zapewnienie mieszkańcom wody, oczyszczanie ścieków, pozbycie się odpadów i utrzymanie czystości ulic.