Układy równań. Dam najlepszą. z rozwiązaniami :D

21. Iloraz dwóch liczb jest równy 3. Suma tych liczb jest o 6 większa od ich różnicy (od większej z tych liczb odejmiemy mniejszą). Jakie to liczby?

20. Zapisz liczbę0,6 w postaci takiego ułamka zwykłego, w którym suma licznika i mianownika wynosi 100.

1

Odpowiedzi

2010-02-03T16:06:11+01:00
Odp na zad21.
niech będzie, że b>a mamy więc:

b/a=3
b+a=6+b-a

b=3a
2a=6


z drugiego:
2a=6 |:2
a=3

b=3a = 3*3 = 9

sprawdzamy:


b/a=3
9/3=3
3=3


oraz:
b+a=6+b-a
9+3=6+9-3
12=12

wszystko się zgadza więc z pewnością większa to 9, a mniejsza to 3.odp na 20 zad

6/10=x/y
x+y=1000


6y=10x
x=1000-y

6y=10(1000-y)
6y=10000-10y
6y+10y=10000
6y=10000
y=625
x=1000-625
x=375