Odpowiedzi

2010-02-03T21:19:12+01:00
A) 4 Ci² 8 atomów chloru
b) 3 P⁴ 12 atomów fosforu
c)5 K₂O 10 atomów potasu i 5 atomów tlenu
d)2 CI²O⁵ 4 atomy chloru i 10 atomów tlenu
e)3 H²SO⁴ 6 atomów wodoru, 3 atomy siarki i 12 atomów tlenu