Odpowiedzi

2010-02-03T19:53:03+01:00
Po drodze zwiedziliśmy wiele ciekawych miejsc. Spotkaliśmy się z mieszkańcami tego kraju, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami z nami wszystkimi. To było bardzo ciekawa wycieczka, bo poznałam nową kulturę i budynki. Moskwa się pięknym miastem. Kupiłam dużo pamiątek, ta niezwykła podróż pozostanie w mojej pamięci.

На пути мы посетили много интересных мест. Мы встретились с народом этой страны, которые поделились своим опытом со всеми нами. Это было очень интересное путешествие, потому что я встретил новую культуру и зданий. Москву превратили прекрасный город. Купила много сувениров, необычные поездка останется в моей памяти.