Narysuj wykres zależności energii kinetycznej, potencjalnej i całkowitej od czasu dla ciała o masie m=1 kg rzuconego do góry z prędkością początkową V₀ = =10m/s. Wykonaj wykres dla 10 wartości czasu od 0 do 2s co 0,2s.

Bardzo prosze o pomoc. To jest bardzo pilne.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-05T10:04:35+01:00
Zacznijmy od wzorów na energie potencjalna i kinetyczną
Ep=mgh
Ek=(mV²)/2
zachowana jest zasada zachowania energi ( nie ma oporów)
Ek=Ep
(mV²)/2=mgh
h=V²/2g
podstawiając dane otrzymamy że
h=5m
teraz policzmy w jakim czasie sie wzniesie
h=V*t- (gt²)/2
przekształcając i podstawiając dane otrzymamy równanie
(t-1)²=0
czyli
t=1 s -czas wznoszenia=czas opadania
czyli przez 2 s ciało wzniesie sie i spadnie

teraz mamy policzyć Ep co 0,2 s czyli co 1m wznoszenia
wstawiamy do wzoru i obliczamy
Ep=mgh za h wstawiamy wartości

energia kinetyczna
z wzotu na h ( który pisałem wcześniej)
obliczamy V ( za t wstawiasz zmienne wartości)

dodaje ci jeszcze załącznik który napewno ci pomoże
jesli pomogłem proszę o naj :)
6 4 6