Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-04T18:35:54+01:00
Pierwotni Liga Narodów miała pilnować ładu i porządku I wojnie światowej, nie dopuszczać do konfliktów między państwami ewentualnie je rozwiązywać oraz pomoc w współpracy między państwami . Wszystkie kraje członkowskie zobowiązały się do przestrzegania międzynarodowego prawa, ograniczenie zbrojeń, podporządkowywać się decyzjom Ligi w sprawie konfliktów i gotowości do pomocy w obronie napadniętemu państwu.
Liga nie spełniła dobrze celów do których została powołana. Było to spowodowane głownie brakiem środków wykonawczych do wcielania w życie swoich decyzji ( tzn. sił zbrojnych). Ponadto do przystąpienia do Ligi odmówiły Stany Zjednoczone, które zajmowały się tylko polityką swojego kontynentu. Dla Anglii i Francji Liga była narzędziem do wprowadzania w życie swoich planów. W latach 30 z Ligi wystąpiły Niemcy ( Hitler nie chciał ograniczać swoich działań międzynarodowymi traktatami) i Włochy. W końcu Liga mogła tylko bezradnie patrzeć na agresywną politykę państw i świat zmierzający ku kolejnej wojnie.
4 3 4