Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-04T15:16:48+01:00
Węglowodany,sacharydy,cukry to polihydroksyaldehydy i polihydroksyketony oraz ich pochodne;związki organiczne bardzo rozpowszechnione w przyrodzie,zbudowane z węgla,wodoru i tlenu;spełniają rolę czynnika szkieletotwórczego,występują w ścianach komórkowych roślin,usztywniają łodygi,liście,korzenie,z udziałem energii świetlnej w procesie fotosyntezy.Cukry można podzielić na:Monosacharydy [cukry proste],które nie ulegają hydrolizie,Oligosacharydy,które hydrolizując dają 2-10 cząsteczek monosacharydów,Polisacharydy w wyniku hydrolizy dają wiele [ok.1000] cząsteczek monosacharydów.Duże znaczenie mają pochodne cukru z niecukrowymi związkami organicznymi np.:glikoproteiny,glikolipidy,kwasy nukleinowe,barwniki roślinne [antocyjany],garbniki.

Te informacje pochodzą z części mojej pracy.POZDRAWIAM.