Odpowiedzi

A) (6-2)*180=4*180=720, czyli każdy kąt ma 720:6=120 stopni

b)(8-2)*180=6*180=1 080, czyli każdy kąt ma 1 080:8=135 stopni

c)(18-2)*180=16*180=2 880, czyli każdy kąt ma 2 880:18=160 stopni

d)(100-2)*180=98*180=17 640, czyli każdy kąt ma 17 640:100=176,4 stopni
112 4 112
Najlepsza Odpowiedź!

a) 360:6 = 60 180 - 60 = 120
Kąt wewnętrzny sześciokąta foremnego ma 120 stopni.

b) 360:8 = 45 180 - 45 = 135
Kąt wewnętrzny ośmiokąta foremnego ma 135 stopni.

c) 360:18 = 20 180 - 20 = 160
Kąt wewnętrzny osiemnastokąta foremnego ma 160 stopni.

d) 360:100 = 3,6 180 - 3,6 = 176,4
Kąt wewnętrzny stukąta foremnego ma 176,4 stopni.

We wszystkich obliczeniach wpisz miarę kąta ,czyli dopisz symbol stopnia.
229 4 229