Odpowiedzi

2010-02-03T18:10:47+01:00
Chciałabym mieszkać w państwie o ustroju monarchii konstytucyjnej. Umożliwia ona stabilną władzę, ograniczoną jednak przepisami konstytucji. W ten sposób ciągłość władzy jest niezagrożona, ale rządy nie mogą odbywać się z krzywdą dla obywateli. Nie ma problemów z wyborem następcy głowy państwa. Nie istnieją rywalizujące ze sobą partie mamiące wyborców nierealnymi obietnicami. W razie trudnej sytuacji decyzję podejmuje wąskie grono osób co umożliwia szybkie podjęcie decyzji. Dobra monarchia to także tradycje i obyczaje.
1 5 1
2010-02-03T18:12:01+01:00
W państwie demokratycznym, ponieważ:
1. Istnieje podział władzy na wykonawczą, ustawodawczą i sądowniczą, co powoduje, że nie są od siebie zależne.
2. Obywatele mają możliwość uczestniczenia w sprawowaniu władzy, np. poprzez wybory (prawo czynne i bierne).
3. Państwo nie kontroluje sfer życia społecznego jednostki, daje mu pełne działanie.
4. Występuje działalność opozycyjna.
5. Nie istnieją rozwinięte aparaty przymusu i represji.
6. Panuje szeroki zakres praw i wolności obywatelskich, takich jak: wolność słowa, sumienia, zgromadzeń, zagwarantowanych w konstytucji.
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-03T18:15:28+01:00
Jestem zadowolony z tego w jakim państwie żyję. W Polsce panuje reżim demokratyczny. Co prawda nasz kraj dopiero uczy się demokracji, jednak nie zmienia to faktu, że posuwamy się do przodu w najlepszym współcześnie ustroju na świecie. Najważniejszym założeniem demokracji jest władza w rękach ludu, co oznacza, że każdy ma prawo wyboru, każdy obywatel może głosować na reprezentantów politycznych. Każda osoba w kraju na mocy konstytucji jest równa, bez względu na przekonania i religię. Panuje wolność słowa, wypowiedzi, prawo do wygłaszania poglądów, dostępność polityki i suwerenność narodu. Mamy wolność i niezależność.
W Polsce demokracja jest stosunkowo młoda. sytuacja na arenie politycznej będzie się kształtowała tak jak do tej pory, dopóki nie wyklarują się dwie partie: rządząca i opozycja. wystarczy popatrzeć na sytuację z wyborów 10 lat temu. Wtedy było dużo więcej partii niż teraz.