Odpowiedzi

2010-02-03T18:42:48+01:00

1. Reforma struktur państwowych, szczególnie wymiaru sprawiedliwości i administracji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo obywateli. Przywrócenie jednego z podstawowych warunków demokracji, tj. sprawnych i sprawiedliwych sądów.

REKLAMY GOOGLE

* Szkolenia bhp w 2010 roku
najnowsze zmiany w szkoleniach Jesteś na nie gotowy?
www.szkoleniabhpwfirmie.pl
* Plan nadzoru 2009/10
Procedura zatwierdzania programów nauczania, nowe arkusze hospitacji.
www.nadzor-pedagogiczny.pl
* iPlus
Teraz w iPlus 21Mb/s Zobacz Ofertę z Laptopem.
www.iPlus.pl

a. Reforma wymiaru sprawiedliwości wraz z reformą sądów i zwiększeniem efektywności ich pracy, reformą organizacyjną sądów oraz zawodów prawniczych, w tym włączenie Sądownictwa Wojskowego i Prokuratury Wojskowej do powszechnego sytemu sprawiedliwości.

b. Wprowadzenie nowych Kodeksów Karnych, uproszczenie procedur oraz wprowadzenie nowych instytucji, takich jak sądy 24-godzinne.

c. Przeprowadzenie reformy prokuratury w celu stworzenia prawnych warunków dla poprawy jej funkcjonowania, m. in. poprzez usprawnienie postępowania karnego, a także uproszczenie struktury prokuratorskiej. Przesunięcie prokuratorów pracujących w wydziałach postępowania przygotowawczego w nadzorze instancyjnym na pierwszą linię frontu walki z przestępczością. Zmiana modelu nadzoru służbowego poprzez poszerzenie granic niezależności prokuratora i określenie nowej roli zwierzchnika służbowego, a także powołanie Policji prokuratorskiej. Utworzenie jednolitej struktury organizacyjnej do spraw zwalczania przestępczości zorganizowanej przy równoczesnym utworzeniu wydziałów zamiejscowych. Uregulowanie zasad postępowania konkursowego na wolne stanowiska zarówno w prokuraturach, jak i w sądach. Reforma obecnego systemu kształcenia aplikantów sądowych i prokuratorskich, stworzenie ram prawnych przejęcia przez Krajowe Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury prowadzenia aplikacji sądowo - prokuratorskich zgodnie z obowiązującymi europejskimi standardami, dotyczącymi ujednoliconego, scentralizowanego szkolenia wstępnego kandydatów do zawodów sędziego, prokuratora, referendarza.

d. Jasne zasady funkcjonowania struktur Policji w oparciu m. in. o przejrzystą ścieżkę awansu oraz motywacyjny system wynagradzania, a także zmiany mające na celu unowocześnienie sprzętu, obiektów i wyposażenia Policji. Zmiana zadań Komendy Głównej, przywrócenie policji społeczeństwu.

e. Stałe udoskonalenie przepisów prawnych w zakresie działania policji w celu poprawy bezpieczeństwa obywateli (nowelizacja ustawy - Prawo o ruchu drogowym).

f. Usprawnienie działania państwa w zakresie działania kryzysowego i obrony cywilnej w celu zabezpieczenia obywateli przed ewentualnymi skutkami klęsk żywiołowych (nowelizacja ustawy o zarządzaniu kryzysowym, przygotowanie propozycji legislacyjnych w zakresie obrony cywilnej).

g. Wprowadzenie systemu SIS II i wejście do strefy Schengen.
1 1 1