Wykonaj działania i przeprowadz redukcję
a) (x+1)² - (2x-3)²- (x+3)² + 2(x-2)(x+2)
b) (2x-5)²(x-1) - (3x+1)²(x+1)- (x-1)(x²+x+1)
c) (2x-1)³ - (x+1)³ + (x+2)³- (x+2)(x²-2x +4)
d) (2x-3y)²-(3x-y)(3x+y)+(x-2y)²-(8x-7y)(-2y)
e) (x²-1)³- (x-1)(x²+1)(x+1)+4x²(x²+1)
f) (3x-1)³-3(x+1)(X²-x+1)+2(x-2)³
Proszę o całe zadanie a nie tylko wyniki

1

Odpowiedzi

2010-02-03T19:23:31+01:00
^ = do jakiejs potegi

a) x^2 + 2x +1 - 4x^2+12x-9 - x^2 +6x+9+2(x^2-4)=
x^2+2x+1-4x^2+12x-9-x^2+6x+9+2x^2-8 = 2x^2 +20x-7

Od przykładu a) do d) sa wymagane tylko wzory:

(a+b) ^2 = a^2 +2ab+b^2
(a-b)^2 = a^2 - 2ab +b^2
(a+b)(a-b) = a^2 - b^2