Odpowiedzi

2010-02-03T19:18:05+01:00
Każda zasada jest wodorotlenkiem, ale nie każdy wodorotlenek jest zasadą .
ponieważ zasady tworzą tylko pierwiastki I i II grupy układu okresowego oprócz Berylu i magnezu, np. wodorotlenek miedzi nie jest zasadą ponieważ leży w 11 grupie.
Zasady zawsze można otrzymać poprzez reakcję metalu z wodą, lub tlenku metalu z wodą. Inne pierwiastki otrzymujemy inaczej, nie przereagują nam z wodą
2010-02-03T19:25:04+01:00
Wodorotlenki, które rozpuszczają się w wodzie, nazywamy zasadami.
Każda zasada jest wodorotlenkiem, ale nie każdy wodorotlenek może być zasadą!
Zasady należą do elektrolitów - przewodzą prąd elektryczny.
W roztworach wodnych dysocjują na kationy metalu i aniony wodorotlenowe.