Odpowiedzi

2010-02-03T19:58:52+01:00
Napisz wzór sumaryczny związku chemicznego zbudowanego z azotu i tlenu,jeżeli jego masa cząsteczkowa wynosi 108 u,a stosunek masowy azotu do tlenu 7:20.

NxOy - 108u
masa azotu 14u
masa tlenu 16u

108u - 27części
x - 1część
x= 4u
azot stanowi 7 części czyli 4*7 = 28u
1 at azotu to 14u
28:14 = 2

tlen stanowi 20 części czyli 20*4 = 80
1 at. tlenu to 16u
80:16 = 5

ten tlenek to N2O5
72 4 72
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-03T19:59:55+01:00
N:O
7:20
7/14:20/16
0,5:1,25
1:2,5
2:5

masa N2O5= 2*14+5*16=108u
wzór sumaryczny: N2O5

daj naj;]
28 3 28