Odpowiedzi

2010-02-04T12:13:59+01:00
A={-2,5:-jedna trzecia:- jedna druga: 0: jedna piata:zero,8}
y=-2x-1
y = -2 * -2,5 -1= 5-1=4
y = - 2 * 1/3 -1= -2/3 -1 = -1 1/3
y = -2* ½ -1 = -1 -1 = -2
y = -2 *0 -1 = -1
y = -2*⅕ -1 = -2/5 -1 = -1 2/5
y = -2 *0,8 -1 = -1,6 -1 = -2,6
zbiór wartości { 4; -1 1/3; -2; -1; -1 2/5; -2,6}
miejsce zerowe 0=-2x -1
2x = -1
x=-½
punkt przecięcia z osia y : (0,-1)