Oblicz objetosc i pole powierzchni bryły powstałej w wyniku obrotu:
a) trojkata rownoramiennego o podstawie 10 cm i ramieniu 13 cm wokół podstawy,
b) kwadratu o boku 2 cm wokół przekatnej,
c) rombu o przekatnych 6 cm i 8 cm wokół krotszej przekatnej.

1

Odpowiedzi

2010-02-03T20:09:02+01:00
A)
Δ równoramienny
podstawa a=10cm
ramię=13cm
otrzymana figura to 2 jednakowe stożki sklejone podstawami, w których:
H stożka=½z 10cm=5cm
tworząca l=13cm
obliczam promień podstawy: r=h Δ
z pitagorasa: h²=13²-5²
h²=169-25
h=12cm= r podstawy
v=2×⅓ πr²h=⅔π×12²×5=480πcm³
pole=2× pole boczne=2×πrl=2π×12×13=312πcm²