1)punkty A=(-1,5) i B= (-3,2) są wierzchołkami trójkata rownobocznego ABC. dlugosc boku tego trojkata wynosi:
a)5
b)√13
c)√67
d)√61


2) Bartek wyznaczyl liczbe π dzielac obwod kola przez dlugosc jego srednicy.otrzymal 3,2. jaki blad wzgledny popelnil Bartek zakladajac ze π=3,14?
a)0,6
b) 0,1875
c)0,0191
d)0,06

3)w trojkącie prostokatnym jeden z katow ostrych ma miare 60stopni, dluzsza przyprostokatna ma dlugosc 6cm.przeciwprostokatna tego trojkata ma dlugosc:
a)3√3cm
b)4√3cm
c)12√3cm
d)12cm

1

Odpowiedzi

2010-02-03T22:23:08+01:00