Odpowiedzi

2009-10-07T16:26:02+02:00
10m/s=0,01km/s
16m/s=0,016km/s
50cm/s=0,0005km/s
13mm/s=1,3x10⁻⁵km/s
Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-07T16:26:39+02:00
Zamień na km:
1o m/s=10* 1/1000km : 1/3600h=3600/100 km/h=36 km/h
16m/s=16*3,6 km/h=57,6 km/h
50cm/s=50* 1/100000 km: 1/3600 h=180000/100000 km/h=1,8 km/h
13mm/s=13* 1/1000 000 km:1/3600 h=46800/1000 000 km/h=
468/10000 km/h=0,0468 km/h
2009-10-07T16:31:40+02:00
10m/s=0,01km/s
16m/s=0,016km/s
50cm/s=0,0005km/s
13mm/s=1,3x10⁻⁵km/s