Stosunek N:P:K w wodzie powinien wynosić 10:1:20. Nie znam bezpośrednio N i P ale znam zawartość w wodzie NO3 i PO4. Ile powinno być K w funkcji NO3 i PO4 zamiast N i P? Lub ile jest masowo N w NO3 i P w PO4 żeby ustalić ile powinno wynosić K? Trochę to pokręcone, nie wiem czy dla wszystkich jest jasne o co mi chodzi.

1

Odpowiedzi

2010-02-03T22:43:37+01:00
Moze byc KNO3 lub K3PO4.

normalnie stosunek molowy w I to 1:1 a w drugim 3:1

jeżeli w wodzie jest 10N to stosunek K:N jest 10:10
jezeli jest w wodzie1 P to stosunek jest 1/3K:1