Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-03T22:19:28+01:00
Za czasów Karola Wielkiego mamy do czynienia z tzw. renesansem karolińskim, czyli krótkotrwałą odnową kultury i nauki.
Mnisi zaczęli przepisywać manuskrypty w nowy sposób - używali tzw. minuskuły karolińskiej, czyli pisma drobnego w porównaniu do starszych rodzajów kaligrafii.
Karol Wielki zreformował szkoły klasztorne; uczniowie uczyli się 7 sztuk wyzwolonych:
-trivium
*gramatyka
*retoryka
*dialektyka
-quadrivium
*matematyka
*geometria(jako nauka o ziemi)
*astronomia
*muzyka

Do rozwoju kultury przyczynił się także fakt, że za czasów Karola Wielkiego mamy do czynienia z "rex ambulans" - król nie rządził ze stolicy(Akwizgranu), ale podróżował ciągle po kraju. "Ręka pańska konia tuczy"