I
aby podqwyzszyc napiecie na wyjsciu transformatora nalezy:
1,zwiekszyc liczbe zwojow w uzwojeniu pierwotnym
2,zmiejszyc--------------------- wtornym
3,zwiekszyc ------------------- wtornym
4,wszystkie odp złe

II
transformator obniza napiecie z 1760V na 220V.
Liczba zwojow uzwojenia pierwotnego wynosi 80.
oblicz luczbe zwojow uzwojenia wtórnego.

1

Odpowiedzi

2010-02-03T22:21:43+01:00
I odp.3

II 1760V / 220V = 8 - przekładnia transformatora
80 / 8= 10-zwoje na wtórnym uzwojeniuu

Odp.Należy na uzwojeniu wtórnym umieścić 10 zwojów

Licze na najlepsza odpowiedz... papa