PILNE na rano-proszę
Bardzo proszę podobno łatwe zadanie potrzebne na rano:

Jacek mówi do Wojtka : jeżeli oddasz mi 30 znaczków,to razem ze swoimi będę miał tyle znaczków co ty. Na to odpowiada Wojtek : jeżeli ty mi oddasz 30 swoich znaczków to razem ze swoimi będę miał 2x więcej znaczków niż ty. Ile miał znaczków każdy z nich?

3

Odpowiedzi

2010-02-03T22:55:05+01:00
Jacek mówi do Wojtka : jeżeli oddasz mi 30 znaczków,to razem ze swoimi będę miał tyle znaczków co ty. Na to odpowiada Wojtek : jeżeli ty mi oddasz 30 swoich znaczków to razem ze swoimi będę miał 2x więcej znaczków niż ty. Ile miał znaczków każdy z nich?

x- znaczki Jacka
y -znaczki Wojtka

y-30=x+30
2*(x-30)=y+30

y=60+x
2*(x-30)=60+x+30

2x-60= x+90
3x= 150
x=50

y=60+x
y=60+50
y=110

Odp:Jacek ma 50 znaczków , a Wojtek 110.

2010-02-03T22:57:20+01:00
X -- liczba znaczków Jacka
y -- liczba znaczków Wojtka

y - 30 = x + 30
2 * ( x - 30 ) =y + 30

y = 60 + x
2 * ( x - 30 ) = 60 + x + 30

2 x - 60 = x + 90
3 x = 150
x = 50

x = 50
y - 30 = x +30

x = 50
y - 30 = 50 + 30 / + 30

x = 50
y = 110

Odp.: Jacek ma 50 znaczków a Wojtek 110.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-03T23:20:53+01:00
X-znaczki Jacka
y-znaczki Wojtka

y-30=x+30
y=x+30+30
y=x+60

2*(x-30)=y+30
2x-60=y+30
2x-y=30+60
2x-y=90
2x-x-60=90
x=90+60
x=150

y-30=x+30
y-30=150+30
y-30=180
y=180+30
y=210

odp.Jacek miał 150 znaczków a Wojtek 210 znaczków