Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-04T02:36:01+01:00
Korzystam ze wzoru na pochodną iloczynu:
x(cosx + sinx)' = x'(cosx + sinx) + x (cosx + sinx)'=
(cosx + sinx) + x(-sinx+cosx) = cosx + sinx + x(cosx-sinx)

Korzystam ze wzoru na pochodną funkcji złożonej:
{f[g(x)]}' =f'[g(x)]*g'(x)
[√(1+2tgx)]' = ½*[1/√(1+2tgx)] *(1+2tgx)'=½*[1/√(1+2tgx)] * 2*(tgx)'=
1/√(1+2tgx)*(1/cos²x) = 1 / [√(1+2tgx) * cos²x]