Odpowiedzi

2010-02-04T13:13:40+01:00
* a [ej] wymowa
* b [bi] wymowa
* c [si] wymowa
* d [di] wymowa
* e [i] wymowa
* f [ef] wymowa
* g [dżi] wymowa
* h [ejcz] wymowa
* i [aj] wymowa* j [dżej] wymowa
* k [kej] wymowa
* l [el] wymowa
* m [em] wymowa
* n [en] wymowa
* o [oł] wymowa
* p [pi] wymowa
* q [kju] wymowa
* r [ar] wymowa* s [es] wymowa
* t [ti] wymowa
* u [ju] wymowa
* v [wi] wymowa
* w [dablju] wymowa
* x [eks] wymowa
* y [łaj] wymowa
* z [zed] wymowa
7 2 7
2010-02-04T14:10:32+01:00
A-ej
b-bi
c-si
d-di
e-i
f-ef
g-dżi
h-ejcz
i-aj
j-dzej
k-kej
l-el
m-em
n-en
o-oł
p-pi
q-kju
r-ar
s-es
t-ti
u-ju
v-vi
w-dablju
x-exs
y-łaj
z-zed
8 3 8