Zadanie 1
do każdego zadania proszę obliczenia

Pole kwadratu o obwodzie 32cm wynosi
a 64cm(kwadratowe)
b 32 cm kwadratowe
c 1024 cm kwadratowe
d 128 cm kwadratowe

zadanie 2
podłoga łazienki ma kształt prostokąta o wymiarach 3m i 2,5m Ile płytek trekotowych w kształcie kwadratu co boku 10 cm potrzeba do wyłóżenia podłógi tej łazienki
podane odpowiedzi: 750, 325 ,7500,250

Zadanie 3 Dziłka pana Jana ma pole równe 30a czyli
podane odp:3ha,9000mkwadratowych ,0,3ha,300mkwadratowych

zadanie 4Jeden z boków równoległoboku o polu 560cm kwadratowych ma długość 8dm Wysokość poprowadzona do tego boku wynosi?
Podane odp70 dm 7dm 7cm 14cm

zadanie 5 jedna z przekątnych rombu ma długość 10 cm a druga jest od niej dwa razy krutsza Pole tego rombu wynosi
podane odp 200cmkwadratowych 50cm kwad... 100cm kwad..25cm kwad...

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-04T14:03:27+01:00
Zad.1
32cm/4=8cm
8cm*8cm=64cm²
Odp.: A

zad.2
3m=300cm
2,5m=250cm
300cm*250cm=75000cm²
10cm*10cm=100cm²
75000cm²/100cm²=750
Odp.: Potrzeba 750 płytek

zad.3
30a=0,3ha

zad.4
8dm=80cm
560cm²/80cm=7cm

zad.5
10cm/2=5cm
5cm*10cm/2=25cm²
2010-02-04T14:03:46+01:00
Zadanie 1
do każdego zadania proszę obliczenia

Pole kwadratu o obwodzie 32cm wynosi
a 64cm(kwadratowe)
b 32 cm kwadratowe
c 1024 cm kwadratowe
d 128 cm kwadratowe

P=a²
Ob=4a
32=4a/:4
a=8
P=64cm² odp.a

zadanie 2
podłoga łazienki ma kształt prostokąta o wymiarach 3m i 2,5m Ile płytek trekotowych w kształcie kwadratu co boku 10 cm potrzeba do wyłóżenia podłógi tej łazienki
podane odpowiedzi: 750, 325 ,7500,250


Pole podłogi = 3m*2,5m= 7,5m²= 7,5 *10000cm²= 75000cm²
Ilość płytek
Pole jednej = 100cm²
75000cm²:100 cm²= 750 odp. a

Zadanie 3 Dziłka pana Jana ma pole równe 30a czyli
podane odp:3ha,9000mkwadratowych ,0,3ha,300mkwadratowych

odp. c gdyż 1 a= 0,01 ha

zadanie 4Jeden z boków równoległoboku o polu 560cm kwadratowych ma długość 8dm Wysokość poprowadzona do tego boku wynosi?
Podane odp70 dm 7dm 7cm 14cm


P= 560cm² , a= 8dm=80 cm
P= a*h
560cm²= 80cm*h/:80cm
7cm =h odp. c

zadanie 5 jedna z przekątnych rombu ma długość 10 cm a druga jest od niej dwa razy krutsza Pole tego rombu wynosi
podane odp 200cmkwadratowych 50cm kwad... 100cm kwad..25cm kwad...


p= 10 cm
q= p/2=5cm
P= 1/2 *p*q= 1/2*50cm²= 25cm² odp. d
2010-02-04T14:05:35+01:00
Zad.1
32/4=8
a=8cm
P=a*a
P=8*8=64cm kwadratowe
Odp:a
Zad.2
wymiary podłogi=3m x 2,5m=300cm x 250cm
300*250=75000cm kwadratowe
P płytki=10cm*10cm=100cm kwadratowych.
75000/100cm=750
Odp.750.
Zad.3
1ha=100a
1a=100m kwadratowych
0,3ha
Zad.4
8dm=80cm
560/80=7
Odp.7cm.
Zad.5
10cm/2=5cm
P rombu=e*f/2
P=10*5/2=25 cm2.
Odp.25 cm2