Odpowiedzi

2010-02-04T15:19:30+01:00
5v-3=4v+2

-5 -4

v-3=v+2

-3 -v

v=2