Zadanie 2
Pocisk pędzący z szybkością 800m/s uderzył w zbocze góry i wbił się w grunt na głębokość 2m zakładając ze ruch pocisku jest jednostajnie opóźniony. Oblicz czas ruchu pocisku w ziemi.
Zadanie 3
Wskazówka minutowa zegara jest 1,5 razy dłuższa od wskazówki godzinowej. Ile razy szybkość liniowa końca dłuższej wskazówki jest większa od szybkości liniowej końca wskazówki krótszej

1

Odpowiedzi

2009-10-07T18:37:35+02:00
V=800m/s
s=2m
t=?
Mozna zastosowac wzory na droge i predkosc w ruchu iednostajnie przyspieszonym bez predkosci poczatkowej.
Tutaj predkosc kocowa jest rowna zero.
/ taki filn do tylu/
s=1/2at² v=at→a=v/t
s=1/2vt→t=2s/v

t=2*2/800=1/200s
ODP t=0,005s

Zadanie 3
Wskazówka minutowa zegara jest 1,5 razy dłuższa od wskazówki godzinowej. Ile razy szybkość liniowa końca dłuższej wskazówki jest większa od szybkości liniowej końca wskazówki krótszej

DANE
rmin=1,5rgodz

oblicze najpierw predkosci katowe:
ωmin=2π/60
ωgodz=2π/3600

Vmin=ωmin*rmin=1,5ωmin*rgodz
Vgodz=ωgodz*rgodz

Vmin/Vgodz=1,5ωmin*rgodz/ωgodz*rgodz=1,5ωmin/ωgodz
Vmin/Vgodz=1,5*[2π/60]/[2π/3600]=1,5*60=90

Vmin=90*Vgodz

ODP
jest 90 razy wieksza

pozdrawiam

Hans

4 4 4