A). ½ ×(razy) [( -1)⁸+(-1)⁸]=
b).(-3 i jedna trzecia ) ³ ×(razy) 0,3⁴-(-½)³ razy (1 jedna trzecia)²=
c).(1jedna trzecia)³ razy (-3¾)²:3-(jedna trzecia)³=
d).(-0,3)²: 0,1-0,2³ razy ( 2½)²=
e). (0,1)⁴ razy 20³+(1½)³:(-0,3)²=

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-07T18:41:25+02:00
A). ½ × [( -1)⁸+(-1)⁸]=½*[1+1]=½*2=1

b).(-3⅓ ) ³ *0,3⁴-(-½)³ * (1⅓)²=(-10/3)³+(3/10)⁴+⅛*(4/3)² = -1000/27*81/10000+⅛*16/9 = -3/10+2/9=-27/90+20/90=-7/90

c).(1⅓)³ * (-3¾)²:3-(⅓)³=(4/3)³*(-15/4)²:3-(1/27) = 64/27*(-225/16):3-1/27 = 25/3-1/27= 225/27-1/27=224/27=8 8/27

d).(-0,3)²: 0,1-0,2³ *( 2½)²=0,09:0,1-0,008*6,25=0,9-0,05=0,85

e). (0,1)⁴ * 20³+(1½)³:(-0,3)² = 0,0001*8000+(3/2)³:0,09 = 8/10+27/8:9/10 = 8/10+15/4 = 16/20+75/20=91/20=4,55
1 5 1