Odpowiedzi

2010-02-04T17:16:28+01:00
4 -18 marca 1945 roku - w te 14 dni toczyła się Bitwa o Kołobrzeg, obok walk o przełamanie Wału Pomorskiego - była najbardziej krwawą i zaciętą walką stoczoną przez Wojsko Polskie podczas II wojny światowej. Miasto to na rozkaz Hitlera miało być bronione do ostatniego naboju i żołnierza. Niemcy dobrze wiedzieli, że Kołobrzeg jest wrotami Bałtyku i że jeśli stracą to portowe miasto wtedy stracą także możliwość ewakuacji swoich oddziałów z Kurlandii i Prus Wschodnich.
;)))
2010-02-04T18:47:13+01:00
18.03.1945 rok- po krwawych walkach została zdobyta twierdza w Kołobrzegu, natomiast 90% zabudowy miasta zostało zniszczone , ponadto odbyły się pierwsze zaślubiny nad Morzem Bałtyckim.

Mam nadzieję że pomogłam:)
2010-02-04T18:48:34+01:00
18 marca 1945 Kołobrzeg zdobyły przez I Armię Wojska Polskiego oraz wojska radzieckie (wojska I Frontu Białoruskiego pod dowództwem marszałka ZSRR Gieorgija Żukowa). Punktem zwrotnym było ściągnięcie ze zdobytego wcześniej Koszalina baterii katiusz (zwanych też "organami Stalina"), po 60 seriach wystrzelonych w kolegiatę (60 razy 16 pocisków = 960 rakiet) została ona zniszczona, a oddziały polskie mogły wejść do śródmieścia. Ostatnim punktem oporu Niemców był Fort Ujście, na którym obecnie stoi wieża latarni morskiej. Ostatnim komendantem Twierdzy Kołobrzeskiej był generał major Afrika Korps Fritz Fullriede.