Odpowiedzi

2010-02-04T16:40:13+01:00
Św Wojciech był czeskim biskupem przybył do Polski po chrzcie św. Naszego kraju. Następnie został skierowany do Prus aby tam nawracać pogan. Nie przyjęto jednak tam jego wiary i zmordowano go przez podcinanie jego członków. Które wykupił sam Bolesław Chrobry. Legenda głosi że musiał zapłacić tyle za zwłoki św. Wojciecha ile ważyły, w złocie.
34 3 34
2010-02-04T20:59:38+01:00
Jako biskup Pragi hojnie wspierał ubogich oraz budowę
kościołów. Zdecydowanie sprzeciwiał się wielożeństwu,
rozwiązłości, handlowi niewolnikami z krajami muzułmańskimi
i intrygom czeskich możnowładców, co w efekcie
spowodowało jego konflikt z księciem Bolesławem II.
Św. Wojciech wraz z bratem Radzimem opuścił Pragę
i udał się do klasztoru benedyktynów w Rzymie. Tam
zrezygnował z godności biskupiej i prowadził życie mnicha,
które koncentrowało się na ascezie, modlitwie, czytaniu i
pracy fizycznej. Po kilku latach, ulegając naleganiom
papieża i poselstwom rodaków, powrócił do Pragi, którą
jednak musiał opuścić na zawsze, gdy zamordowano jego
czterech braci, a także nastawano na jego życie.

Jako misjonarz wyruszył więc na Węgry, gdzie miał ochrzcić
przyszłego króla Stefana I. Bywał też na dworze cesarza
niemieckiego Ottona III, którego był spowiednikiem,
powiernikiem i doradcą. W czasie długich pobytów za
granicą dał się poznać elitom ówczesnego chrześcijaństwa
zachodniego jako człowiek wyjątkowej świętości. Młody
cesarz Otton III, jak i papież Sylwester II mieli dla niego
najwyższe uznanie. "Jako człowiek Kościoła św. Wojciech
zawsze zachowywał niezależność w niestrudzonej obronie
ludzkiej godności i podnoszeniu poziomu życia społecznego.
Z duchową głębią doświadczenia monastycznego podejmował
służbę ubogim.
24 4 24