1.Oblicz wartość liczbową wyrażenia 3(4x-(5y+3))=
dla x=-3,5
y=-5/6(pięc szóstych(ułamek))
2.Wykonaj działania:
a)(2a2-4ab-b2)-(a2+3b2-5ab)+(8a2-ab+7b2)=
b)(a2-3b2)+(-(a2-2ab-b2)-2ab)=
3.Obwód trójkata jest równy 5x. Jeden z boków jest równy x+y, drugi jest od niego krótszy o 2x. Oblicz długość trzeciego boku
4.Wykonaj działania i zredukuj wyrazy podobne
a)6x3+4x2-x-2(3x3+4x2-1/2x)(jedna druga)=
b)1/2y(-3y2+6y-15)+1/2y(6y2-4y+12=
c)(3x-2)(2x+3)-(6x2-12)=
d)2(3x2-1)-(2x-1)(x+2)=
e)6a2+5a(-a+2)-(4a-3)=
Daje naj

2

Odpowiedzi

2010-02-04T17:01:15+01:00
1. dla x=-3,5 y=-5/6
3(4x-(5y+3))= 3 (4x-5y-3) = 12x - 15y -9
12x - 15y -9= 12* (-⅗) - 15* (-⁵/₆) -9 = -7,2+12,5-9 = -3,7

2.
a)(2a2-4ab-b2)-(a2+3b2-5ab)+(8a2-ab+7b2)=
= 2a²-4ab-b²-a²-3b²+5ab+8a²-ab+7b²=
=9a²+3b²

b)(a2-3b2)+(-(a2-2ab-b2)-2ab)=
=a²-3b²-a²+2ab+b²-2ab=
=-2b²


4.
a)6x3+4x2-x-2(3x3+4x2-1/2x)(jedna druga)=
= 6x³+4x²-x-6x³-8x²+x=
=-4x²

b)1/2y(-3y2+6y-15)+1/2y(6y2-4y+12=
=- ³/₂y³+3y²-¹⁵/₂y+3y³-2y²+6y=
= -1,5y³+y²-1,5y

c)(3x-2)(2x+3)-(6x2-12)=
= 6x²+9x-4x-6-6x²+12=
=5x+6

d)2(3x2-1)-(2x-1)(x+2)=
= 6x²-2-2x²-4x+x+2=
=4x²-3x

e)6a2+5a(-a+2)-(4a-3)=
=6a²-5a²+10a-4a+3=
=a²+6a+3
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-04T17:05:44+01:00
1.
3(4x-(5y+3))= 3(4*(-3,5)-(5*(-5/6)+3))= 3(-14-(-4 i 1/6 +3))= 3(-14 -(-1 i 1/6))=
3(-14+1 i 1/6)= 3(-12i 5/6) = 3(-77/6)= -77/2= -38,5

2.
a)(2a2-4ab-b2)-(a2+3b2-5ab)+(8a2-ab+7b2)= 2a2 - 4ab -b2 -a2 -3b2 +5ab +8a2 -ab + 7b2= 9a2 +3b2
b)(a2-3b2)+(-(a2-2ab-b2)-2ab)= a2-3b2-a2+2ab+b2-2ab= -2b2

3.
Ob=5x
x+y-2x+x+y+z=5x
2y+z=5x
z=5x-2y

4.
a)6x3+4x2-x-2(3x3+4x2-1/2x)= 6x3 +4x2 -x -6x3 -8x2 +x= -4x2
b)1/2y(-3y2+6y-15)+1/2y(6y2-4y+12)= -3/2y3 +3y2 -15/2y +3y3 -2y2 +6y= 1,5y3 +y2 -1,5 y
c)(3x-2)(2x+3)-(6x2-12)=6x2+9x-4x-6-6x2+12= 5x +6
d)2(3x2-1)-(2x-1)(x+2)=6x2-2-2x2-4x+x+2=4x2-3x
e)6a2+5a(-a+2)-(4a-3)=6a2-5a2+10a-4a+3= a2+6a+3