Odpowiedzi

2010-02-04T17:02:00+01:00
Inauguracja (uroczyste) otwarcie, zapoczątkowanie, rozpoczęcie czego.
2010-02-04T19:53:30+01:00
Inauguracja (uroczyste) otwarcie, zapoczątkowanie, rozpoczęcie czego.
inaugurować.
Etym. - łac. inauguratio 'rozpoczęcie; poświęcenie' od inaugurare 'brać wieszczbę, wróżyć (zwł. przed ważnym przedsięwzięciem); rozpoczynać, poświęcać'; zob. in- 2; augurare 'wieścić, wróżyć' od augur, zob. augurowie.