Odpowiedzi

2010-02-04T19:15:23+01:00
Kultura polityczna - całokształt indywidualnych postaw politycznych członków danego społeczeństwa. Postawy te są wyrazem uznawanych wartości, odnoszących się przede wszystkim do systemu władzy państwowej.Od kultury politycznej danego społeczeństwa zależy stopień i charakter jego zaangażowania w politykę, gdyż to właśnie kultura polityczna reguluje stosunki między rządzącymi a rządzonymi.


Cechy:
Dalekowzroczność, czyli polityk powinien cechować się umiejętnością patrzenia w przyszłość odleglejszą niż ta do najbliższych wyborów. Decyzje i działania, które podejmuje winny opierać się bardziej na długofalowych przesłankach niźli na doraźnych korzyściach. Kolejną ważną według mnie cechą jest skuteczność czyli jego decyzje i działania winny dawać owoce, które pragnie on otrzymać. Równie ważną cechą idealnego polityka jest amoralność, czyli polityk nie powinien kierować się wartościami aksjologicznymi a dobrem społeczeństwa, co oznacza, że w uzasadnionych przypadkach winien poświęcać dobro jednostki dla dobra ogółu.