Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-04T17:33:49+01:00
-wzbogacają podłoże w próchnicę, przygotowując je dla innych roślin,
-tworząc torfowiska wpływają na kształtowanie się klimatu: wiążąc duże ilości
wody i nasycając nią powietrze- przyczyniają się do zwiększenia opadów,
-w ogrodnictwie torf używany jest do nawożenia gleby,
-powstałe ze szczątków mchów pokłady torfu są wykorzystywane jako materiał
opalowy, do wyrobu papieru, tektury, płyt izolacyjnych oraz jako surowiec do
otrzymywania gazu palnego,
-w medycynie torf stosowany jest do kąpieli leczniczych jako tzw. borowina
oraz do produkcji leków, np. preparatu torfowego,
-używane bywają również do uszczelniania budynków
drewnianych,
2010-02-04T17:34:50+01:00
Mają zdolnośc do zatrzymywania wody, czyli retencyjne. regulują bilans wodny. CHronią glebę przed wysychaniem i erozją. Biorą udział w tworzeniu warstw gleby i przygotowują podłoże dla innych bardziej wymagających roślin.
Nieodwodniony torf(borowina) używany jest do kąpieli leczniczych i okładów a wysuszony torf służy jako materiał opałowy i podściółka w hodowli zwierząt.
2010-02-04T17:36:24+01:00
Mszaki pełnią ogromną rolę w zasiedlaniu nieużytków, na przykład hałd. Wzbogacając podłoże, umożliwiają stopniowe zagospodarowywanie tych terenów.
Mszaki odgrywają ważną rolę w funkcjonowaniu lasów.Magazynując w swoich darniach wodę, przyczyniają się do powstawania specyficznego leśnego mikroklimatu.