Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-05T14:04:06+01:00
Najpopularniejszy teleturniej w polskiej telewizji. Rekordowe odcinki pierwszej edycji oglądało ponad 6 mln widzów.

Do wygrania w teleturnieju jest okrągły milion złotych. Aby go wygrać należy odpowiedzieć prawidłowo na 12 pytań. Każde z pytań posiada 4 warianty odpowiedzi, z których należy wybrać jeden prawidłowy. Czas na odpowiedź jest nieograniczony. Po usłyszeniu pytania, w każdej chwili można się wycofać, zabierając ze sobą dotychczas wygraną sumę. Uczestnik może użyć także tzw. "kół ratunkowych": zadzwonić do przyjaciela, odrzucić dwie błędne odpowiedzi, poprosić o pomoc publiczność.

Наиболее популярная телевикторина в польском телевидении. Рекордные отрезки первой издания смотрело над зрителей. К выигранию в телевикторине круглый миллион злотых. Чтобы его выиграть принадлежит ответить правильно на вопросов. Каждое из вопросов имеет варианты ответа, по которым принадлежит выбрать один правильный. Пора ответу неограниченная. По услышанию вопроса, ежеминутно можно отступить, забирая со до сих пор выигранную сумму. Участник может употребить также наз. "спасательных кругов": позвонить другу, отбросить блуждающие ответы, спросить помощь публику.