Odpowiedzi

2010-02-04T18:09:30+01:00
Jedna z podstawowych i głównych przyczyn ruchu lodowca jest siła ciężkości, powodująca spływ mas lodowych zgodnie ze spadkiem powierzchni terenowych. Zapoczątkowanie następuje w polu firnowym (akumulacyjnym), poprzez zwiększający się ciężar mas śnieżno-firnowych
Mechanizmy ruchu:
- wewnętrzna deformacja lodu wskutek naprężeń
- ślizg denny po podłożu
19 1 19