Ile energii należy dostarczyć aby żelazny prostopadłościan o wymiarach 20cm na 10cm na 5cm ogrzać od temp. pokojowej 20stopni Celsjusza do temp topnienia żelaza 1945 stopni Celsjusza.
Ciepło właściwe 460 J/Kg.
Gęstość żelaza 7800 kg/m do sześcianu.

1

Odpowiedzi

2010-02-04T18:31:39+01:00
Dane:
f=20 cm=0,2m
g=10cm=0,1m
h=5cm=0,05m
t1=20°C
t2=1945°C
c=460 J/(kg*K) - taka jest jednostka poprawna!
ρ=7800kg/m³

Szukane:
E - energia cieplna
E=m*c*(t2-t1)
m=ρ*V
V=fgh

E = ρ f g h c (t2-t1) = 7800 * 0,2 * 0,1 * 0,05 * 460 * (1945 - 20) = 6 906 900
[kg * m⁻³ * m³ * J * kg⁻¹ * K⁻¹ * K = J] ≈ 6,9 MJ


2 3 2