Zad.1.
Plan pewnego miasta jest prostokątem o wymiarach 48cm x 64cm. Jego skala wynosi 1:120000. Plan ten został zmniejszony za pomocą kserografu do wymiarów 36cm x 48cm. Jaką skalę należy wpisać na otrzymanym planie?

Zad.2.
Jedyną szansą ocalenia siebie i syna z rąk okrutnego wójta, było dla Wilhelma Tella rozłupanie jednym strzałem jabłka, położonego na głowie syna. Odległość, jaką ma pokonać strzała, jest równa 25m, a średnica jabłka ma 6cm. Czy wyszliby cało z opresji, gdyby podczas strzału drgnęła Wilhelmowi ręka i przód strzały, długiej na 70cm, oddaliłby się tylko o 1mm od linii strzału, łączącej oko Wilhelma i środek jabłka?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-05T20:47:02+01:00
Z.1

1cm-1,2km

rzeczywiste wymiary prostokąta

48*1,2=57,6km

64*1,2=76,8km

wymiary na drugim planie

36cm-57,6km
48cm-76,8km

skala mapy

36cm-5760000cm
1cm-160000cm

48cm-7680000cm
1cm-160000cm

skala wynosi 1:160000