Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-04T19:18:55+01:00
1. bok trójkąta równobocznego ( wszystkieboki tej samej długości ) wynosi 18 cm. Jaki jest obwód trójkąta w skali 1:5. Skonstuuj taki trójkąt.
Dane :
a = 18cm
skala 1:5
a₁= 18cm:5
_____________________________________________-
obwΔ = ?
rozw.:
a₁= 18cm: 5 = 3,6 cm = 3cm 6 mm
obwΔ = a₁*3= 3,6cm*3 = 10,8 cm = 10cm 8mm
odp.: Obwód trójkąta wynosi 10cm i 8mm

2. Odległość na mapie w skali 1: 100000 wynosi 4cm . Jaka jest odległość rzeczywista ?
1cm - 100000cm
1cm - 1000m
1cm - 1km
4*1km = 4km
skoro 1cm na mapie to 1km rzeczywistosci, to 4cm to 4km.
Odp .: Odległość rzeczywista wynosi 4km.