Odpowiedzi

2010-02-04T19:05:59+01:00
Urzędnicy dzielili się na zwyczajnych (ordinarii), regularnie wybieranych na kadencyjne urzędy:
konsulowie - było ich dwóch, dowódcy armii. Najwyżsi urzędnicy rzymscy,zostawali namiestnikami najważniejszych prowincji. Posiadali inicjatywę ustawodawczą.
pretorzy - prowadzili nadzór nad sądownictwem, sędziowie.
cenzorzy- Powoływani na 1,5 roku co 5 lat. Prowadzili spis ludności (status majątkowy, liczba dzieci) oraz sporządzali listy senatorów. Dbali o budżet Rzymu oraz stali na straży moralności obywateli.
edylowie plebejscy i kurulni - zajmowali się porządkiem publicznym (np. sprzątanie ulic), organizowali także igrzyska oraz rozdawali zboże. Sprawowali swój urząd przez rok.
trybuni ludowi - ochraniali prawa plebejuszy. Wprowadzenie urzędu trybuna ludowego było wielkim ich sukcesem.
kwestorzy - zajmowali się zbieraniem podatków. Sprawowali swój urząd przez rok.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-04T19:07:07+01:00
Urzędników wybierano z wpływowych rodow w mieście. Byli zobowiązani do chronienia ubogich i bezdomnych.zbierali podatki.
1 1 1
2010-02-04T19:09:04+01:00
SENAT:
Była to rada składająca się z 300 zasłużonych Rzymian. Miała wpływ na działania urzędników oraz na wybór dyktatora.

DYKTATOR:
Sprawował w republice nieograniczoną władzę. Powoływano go na okres sześciu miesięcy tylko wtedy, gdy państwu zagrażało niebezpieczeństwo.

KONSULOWIE:
To dwaj najważniejsi urzędnicy, którzy zwolywali senat i zgromadzenie ludowe, a w trakcie wojny dowodzili armią.

PRETORZY:
Sprawowali władzę sądowniczą i zastępowali konsulów podczas ich nieobecności.

CENZORZY:
Zajmowali się ustalaniem listy senatorów.

KWESTORZY:
Pobierali podatki oraz zarządzali pieniędzmi państwa.

EDYLOWIE I NIŻSI URZĘDNICY:
Zadzorowali porządek w mieście. Sprawowanie tych urzędów było początkiem kariery politycznej młodych patrycjuszy.

ZGROMADZENIE LUDOWE:
Składało się ze wszystkich obywateli. Podejmowało najważniejsze decyzje w państwie oraz wybierało urzędników.

TRYBUNI LUDOWI:
Reprezentowali plebejuszy. Mogli także przeciwstawiać się niekorzystnym dla nich prawom i decyzjom urzędników.