Odpowiedzi

2010-02-04T19:29:03+01:00
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-04T19:43:01+01:00

a₂= -7 a₈=11
w tym zadaniu korzystasz ze wzoru na ogólny wzór ciagu. wygląda on tak:

a n = a₁ + (n - 1) * r

i teraz a₂ i a₈ zapisujemy za pomoca tego wzoru

a₂ = a₁ + (2 - 1) * r
a₈ = a₁ + (8 - 1) * r

czyli a₂ = a₁ + r
a₈ = a₁ + 7r

teraz wiemy ile wynosi a₂ i a₈, więc podstawiamy sobie to tak

- 7 = a₁ + r
11 = a₁ + 7r

i rozwiązujemy to jak układ równań

a₁ + r = -7 I * (-1)
a₁ + 7r = 11

- a₁ - r = 7
a₁ + 7r = 11
_____________
6r = 18 I : 6
r = 3 i masz policzona różnicę ciagu

teraz liczymy a₁ np. z tego równania a₁ + r = -7
a₁ + 3 = -7
a₁ = -7 -3
a₁ = -10
i masz pierwszy wyraz ciagu